location_on Ščerbinova 6, Banovo brdo, Beograd
mail fitnessmedico@yahoo.com
phonelink_ring 011 35 74 222
phonelink_ring 065 35 74 222
Social media Instagram Facebook

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva primenu različitih oblika energije (električnu, svetlosnu, toplotnu, mehaničku) sa ciljem da uspostavi normalnu funkciju povređenog dela tela...

Pročitaj dalje

Tecar terapija

Najsavremeniji način lečenja povreda – lezija zglobova, mišića i tetiva: radio-talasi niske frekvencije, koji u nekoliko primena podstiču prirodne procese lečenja, smanjujući bol i upalu...

Pročitaj dalje

Kineziterapija

Kineziterapija, ili terapija pokretom, zauzima vodeće mesto u svakoj fazi lečenja ili rehabilitacije. Glavni cilj kineziterapiskog lečenja je uspostavljanje fiziološke funkcije, povređenog segmenta ili čitavog tela...

Pročitaj dalje

Hilt terapija

Hilterapija je terapeutska tehnika zasnovana na korišćenju emisije lasera visokog inteziteta. Ova tehnika je idealna za tretiranje bola osteomišićnog i zglobnog aparata. Za razliku od dosadašnjih lasera...

Pročitaj dalje

Manuelna terapija

Masaža je vid manuelne terapije koji podrazumeva manipulaciju mišića, mekih tkiva, tetiva, ligamenata i kože. Masaža ima za cilj da poboljša opšte psihičko i fizičko stanja....

Pročitaj dalje

Shockwave Terapija

Shockwave je akustični talas koji prenosi visoku energiju bolnom sportskom i fibroznom ili mioskeletnom tkivu sa subakutnim, subhroničnim i hroničnim stanjima. Ova energija pospešuje lečenje...

Pročitaj dalje

Kategorija

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva primenu različitih oblika energije (električnu, svetlosnu, toplotnu, mehaničku) sa ciljem da uspostavi normalnu funkciju povređenog dela tela...


Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva primenu različitih oblika energije (električnu, svetlosnu, toplotnu, mehaničku) sa ciljem da uspostavi normalnu funkciju povređenog dela tela

Vidi vise arrow_forward

Top