Cryo terapija

Ambulanta Fitness Medico poseduje najmoderniji aparat iz oblasti Cryo terapije kojim se u rekordnom roku smanjuje otok mekog tkiva i snižava osećaj bola bez ikakvog rizika od promrzlina.
Uređaj za Cryo terapiju Cryoflow, je opremljen jedinstvenim infracrvenim “feedback” sistemom (sistem koji omogućava povratnu informaciju) za optimalnu regulaciju temperature. Putem ovog sistema uređaj konstantno meri temperaturu kože putem infracrvenog snopa , automatski podešava protok vazduha sa izabranom temperaturom, sprečava da temperatura ode prenisko (NE POSTOJI RIZIK OD PROMRZLINA), ili da ode previsoko (nema rezultata terapije).


Cryoflow aparat u kombinaciji sa HILT laserom visoke snage predstavlja pravo “otkrovenje” u lečenju akutnih povreda mišića i zglobova (rupture, distorzije, kontuzije) kao i u ranoj postoperativnoj rehabilitaciji kolena, Ahilove tetive, skočnog zgloba, lakta, ramena ali i kičmenog stuba kada za to postoji indikacija.

Cryo terapija
Top