Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva primenu različitih oblika energije (električnu, svetlosnu, toplotnu, mehaničku) sa ciljem da uspostavi normalnu funkciju povređenog dela tela. Ambulanta za fizikalnu terapiju Fitness Medico u Beogradu poseduje najsavremenije aparate iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i najnovije protokole rehabilitacije gotovo svih vrsta povreda i oboljenja mišićno-skeletnog sistema. Stručnim pristupom, uz nadzor visokoobrazovanih fizioterapeuta ubrzava se oporavak i smanjuju štetne posledice imobilizacije. 

Fizikalna terapija
Top