Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva primenu različitih oblika energije (električnu, svetlosnu, toplotnu, mehaničku) sa ciljem da uspostavi normalnu funkciju povređenog dela tela. Ambulanta Fitness Medico poseduje najsavremenije aparate iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i najnovije protokole rehabilitacije gotovo svih vrsta povreda i oboljenja mišićno-skeletnog sistema. Stručnim pristupom, uz nadzor visokoobrazovanih fizioterapeuta ubrzava se oporavak i smanjuju štetne posledice imobilizacije. 

Fizikalna terapija
Top