Hilt terapija

Hilt terapija je terapeutska tehnika zasnovana na korišćenju emisije lasera visokog inteziteta. Ova tehnika je idealna za tretiranje bola osteomišićnog i zglobnog aparata. Za razliku od dosadašnjih lasera ona se koristi za tretman površinskih i dubokih delova segmenta. Hilt terapija već kod prvog tretmana znatno smanjuje bol kod pacijenta a naučna istraživanja su pokazala da po završetku 7-10 tretmana 80% pacijenata ima znatno poboljšanje.

Hilterapija se koristi kako kod akutnih stanja tako i kod hroničnih. Hilt laser u ambulanti za rehabilitaciju Fitness Medico primenjujemo kod akutnih lumbalgija, tendinitisa i tenosinovitisa, oštećenja mišića, distorzija zglobova. Hilterapija se uspešno primenjuje i kod akutnog burzitisa, sinovitisa kapsulitisa, teniskog lakta, smrznutog ramena, otoka i posttraumatskih hematoma. Hilt laser daje odlične rezultate i kod sindroma primicača, tibio-tarzalnog sindroma, patelarne hondropatije i čitave sportske traumatologije. Fitness Medico je trenutno jedina ambulanta za rehabilitaciju u zemlji koja poseduje Hilt Hiro 3.0 Laser.

Hilt terapija
Top