Manuelna terapija

U današnje vreme rehabilitacija se ne može zamisliti bez modernih tehnika iz oblasti manuelne medicine. Istraživanja pokazuju da se najbolji rezultat u lečenju akutnog bola u leđima upravo dobija adekvatnom manuelnom terapijom. U ambulanti Fitness Medico manuelnu terapiju izvode visokoobrazovani fizioterapeuti-specijalisti manuelne terapije koji u zavisnosti od prirode oboljenja ili povrede kičmenog stuba i perifernih zglobova primenjuju različite tehnike mobilizacije, manipulacije i miofascijalnih tretmana.  

Manuelna terapija
Top