Moderna fizikalna terapija i rehabilitacija podrazumevaju primenu različitih tehnika manuelne terpije. U zavisnosti od dijagnoze, disfunkcije koštano-mišićnog sistema, oblika zglobnih površina i pozicione greške zgloba, primenjujemo mnogobrojne tehnike mobilizacije zglobova, manipulacija i miofascijalnog opuštanja mišića. Sve tehnike su bezbolne i karakteristično za njih je da pacijent posle jednog tretmana ima poboljšanje funkcije povređenog segmenta.

 

Top