Povratak na takmičarski nivo sporta ne bi trebalo da bude kraći od 9 meseci nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena. Ova preporuka je zasnovana na mnogobrojnim istraživanjima u ovoj oblasti u poslednjih 10-ak godina. Period odsustva sa terena se mozda čini dugim ali zahtevi vrhuskog sporta su takvi da se mora obratiti pažnja na svaki detalj pre nego sto se sportista vrati u takmičarski sastav. Sa svakim ranijim povratkom na sport povećava se šansa za rerupturu u prve 2 godine. Sa tim u vezi rehabilitacija nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta prolazi kroz nekoliko faza. Svaka faza ima svoje kriterijume koji se moraju zadovoljiti pre nego što sportista pređe na novi ciklus. Nakon svakog rehabilitacionog ciklusa rade se testovi koji su prethodno zadovoljili analize specifičnosti i validnosti za datu meru i na osnovu njih se pravi dalji rehabilitacioni program.

Top