Jedna od najtežih povreda u sportu, koja može da se desi i kao rezultat dugotrajne upale i kao posledica nedovoljne fizičke pripreme i zagrevanja, je totalna ruptura ahilove tetive. Ahilova tetiva je veoma jaka tetiva koja povezuje misiće lista sa petnom kosti. Kada se ovi mišići kontahuju, oni jako zatežu Ahilovu tetivu i pomeraju stopalo na dole, u pravcu plantarne fleksije. Ova povreda  najčešće se dešava kod osoba muškog pola,između 30 i 50 godina, za vreme rekreativnih sportskih aktivnosti kao što su fudbal, košarka, trčanje. U 80 % slučajeva, pucanje se dešava od 3 do 6 cm iznad pripoja tetive za petnu kost. Ovo mesto je prirodno jako malo snabdeveno krvlju. Pacijenti često opisuju trenutak povrede „kao da ih je neko pogodio kamenom“, a često se čuje i zvuk pucanja.

Klinička slika uključuje veoma jak bol i nemogućnost plantarne fleksije, pogotovo stajanja na prstima povređene noge. Siguran znak rupture je pozitivan“ Tomsonov „ test ( pacijent leži na stomaku a ispitivač mu pritiska mišiće lista kako bi izazvao plantarnu fleksiju koja uvek izostane kod totalne rupture tetive). Dijagnostika se takođe vrši ultrazvučnim pregledom i ponekad magnetnom rezonancom.

Tretman svih akutnih povreda Ahilove tetive se sastoji iz početnog zbrinjavanja i daljeg lečenja. Početno zbrinjavanje obuhvata PRICE postupak ( zaštita povređene regije, odmor, led, kompresija, elevacija). Dalje lečenje zavisi od težine povrede i odluke hirurga i može biti neoperativno i operativno. Mnogobrojna istraživanja ukazuju da se najbolji efekat kod mlađih sportista postiže ranim hirurškim zahvatom, a da se kod nešto starijih rekreativaca  operativni zahvat može izbeći postavljanjem potkolenice u imobilizaciju koja traje od 2 – 6 nedelja zavisno od težine povrede.

Procenat reruptura ( ponovnih povreda) Ahilove tetive varira od 0-11% kod operisanih do 0-50%kod neoperisanih pacijenata, ali mogućnost ponovne rupture zavisi od mnogih faktora kao sto su godine, opste fizičkoo stanje, kvalitet rehabilitacije, pridržavanje saveta dobijenih od fizioterapeuta koji se tiču sportskih aktivnosti.

Rehabilitacija u ambulanti Fitness Medico se zasniva na posebnom protokolu i prolazi kroz nekoliko faza:
 

Prva nedelja posle operacije: U ovoj fazi pacijentima se savetuje mirovanje, bez oslanjanja na povrešđenu nogu, tačnije na „čizmu“ koja se nosi nekoliko nedelja. U ovoj fazi se vise puta dnevno aplikuje led, dezinfikuje operisana regija i primenjuje polarizovana svetlost-Bioptron lampa.
4-8 nedelja posle operacije: Nakon nedelju dana se skidaju konci i počinje sa fizikalnom terapijom koja podrazumeva zaštitu operisane regije, kontrolu oticanja, minimalne pokrete u skočnom zglobu i početak oslanjanja na povređenu nogu u „čizmi“. U imobilizacionoj čizmi se nalaze podizači koji drže stopalo u plantarnoj fleksiji, i oni se postepeno uklanjaju. U ovoj fazi se primenjuje HILT laser, interferentne struje kao i mišićna stimulacija. Kineziterapija obuhvata pasivne i aktivno potpomognute vežbe sa fizioterapeutom koji takodje vrši manuelnu mobilizaciju ožiljka i celog skočnog zloba. Manuelni tretman postoperativnog ožiljka je od velike važnosti za kompletan oporavak. Ovom tehnikom se postiže elastičnost fibroznog tkiva i omogućava se normalizacija obima pokreta u skočnom zglobu. U ovoj fazi primenjujemo PNF tehnike.
8-12 nedelja nakon operacije: U ovoj fazi se akcenat stavlja na uspostavljanje punog obima pokreta, potpuno oslanjanje kao i na početak vežbi za podizanje snage mišića lista i prednje strane potkolenice. Podizači pete se postepeno uklanjaju ali se „čizma“ nosi jos neko vreme.
COMPEX elektromišićna stimulacija terapija u ovoj fazi se pokazala kao veoma efektna, jer se njom vrši selektivna stimulacija atrofiranih i hipotrofiranih mišića.
Nakon 12 nedelja pacijent bi trebalo da hoda bez imobilizacione čizme, da ima skoro potpun obim pokreta i određeni nivo mišićne snage. U početku se pacijentima savetuje vožnja bicikla i plivanje a tek kasnije se prelazi na trčanje i proprioceptivne, pliometrijske, vežbe balansa kao i na specifične sportske aktivnosti.
Vazno je napomenuti da kompletan oporavak od operacije rupture Ahilove tetive traje izmedju 6 i 9 meseci, ali da to u mnogome zavisi od kvaliteta rehabilitacionog tretmana. Primenom najmodernijih aparata kao i stručno vodjenim kineziterapijskim tretmanom, u Ambulanti Fitness Medico se period rehabilitacije može skratiti bez rizika ali naravno uz redovne konsultacije sa hirurgom. Takođe, u našoj ambulanti se svakog sedmog dana oporavka vrši ultrazvučna dijagnostika kojom se prati stanje fibroznog ožiljka  i planira dalji tok rehabilitacije.
 

 

Top